Nieuws

Schoon en Emissieloos Bouwen bekrachtigd

Om de overgang naar schoon en emissieloos bouwen in Nederland te laten slagen en waar mogelijk te versnellen, hebben zo’n 45 overheden, marktpartijen en branche- en kennisorganisaties afgelopen maandag 30 oktober het convenant ‘Schoon en Emissieloos Bouwen’ (SEB) geratificeerd. Het akkoord is van goedkeurende handtekeningen voorzien door vertegenwoordigers van onder meer de ministeries van Binnenlandse […]

European Steel Design Award 2023 voor BioPartner 5

’t Kon eigenlijk niet uitblijven. In Nederland krijgt het laboratoriumgebouw BioPartner 5 in Oegstgeest al langer de handen op elkaar als lichtend voorbeeld van hergebruik van eerder gebruikte constructiedelen in de projectpraktijk. Zo werd in 2022 de Nationale Duurzaamheidsprijs Staal van Bouwen met Staal binnengehaald. De waardering blijkt nu de landsgrenzen overgestoken. Tijdens de internationale […]

NTA voor beoordelen constructieve veiligheid grote publieke gebouwen gepubliceerd

Het NEN heeft begin deze maand de NTA 8790 ‘Periodieke beoordeling betrouwbaarheid van constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken’ uitgebracht. Aan de hand van deze Nederlands Technische Afspraak kunnen eigenaren van grote publieksgebouwen, zoals sportstadions, stationshallen, theaters en overdekte winkelcentra geregeld en volgens een uniforme methode onderzoek laten uitvoeren naar de constructieve veiligheid van hun vastgoed. […]

Winkelgebouw Enschede

Tot een jaar geleden was de hoek Kalanderstraat/De Klomp bij het Van Heekplein in het centrum van Enschede gevuld met een filiaal van de HEMA. Sinds 1932 was dat gebouw uitgegroeid tot een oude bekende in het binnenstedelijke winkelgebied, maar ook één met een ietwat eentonige, weinig attractieve aanblik en een inmiddels achterhaalde bouwkundige opzet en indeling. Vervanging was de enige reeële optie. De opvolger is er: sinds april 2017 in vol bedrijf en in alle opzichten de tegenhanger van zijn voorganger.

Het ontwerp van het Amsterdamse architectenbureau BFAS heeft geresulteerd in een breuk met het verleden en dat is ook direct te zien aan de hoofdvorm en de gevels. In aansluiting op de schaal van de binnenstad zijn de hoge langswanden aan de winkelstraten opgedeeld in kaders van Portugees natuursteen, afwisselend ingevuld met goudkleurige aluminium panelen en glazen puien. Dankzij het gevarieerde gevelbeeld trekt het gebouw de aandacht van het winkelend publiek en krijgt het grote, hoge gebouwvolume zijn menselijke maat. De verschillende gevelsegmenten zijn sterk verwant in vorm, hoogte en materialisering, waardoor het gebouw zich weet te presenteren als verzamelgebouw van meerdere winkelunits maar ook als één winkelcomplex.

Dynamische gevels

De 7 m hoge, gebogen glasgevel van de hoofdentree zorgt het uitnodigende gebaar naar de voorbijgangers en geeft tegelijkertijd de gepaste reactie op de afgeronde hoek van het pand aan de overkant van de straat. Rondom de glasgevel hebben de goudkleurige aluminium panelen extra dynamiek gekregen via patronen van ellipsvormige perforaties. De gaten zijn min of meer willekeurig uit de 6 mm dunne gevelplaat gesneden. Verderop in de langsgevels zijn de panelen met een herhaald patroon ingesneden, waarna de snijkanten verschillend zijn uitgebogen. Zo hebben de gebouwgevels volgens twee geheel verschillende procedees eenzelfde 3D-karakteristiek meegekregen, waardoor ze zich in de loop van de dag bij veranderende lichtval steeds anders manifesteren.

Vrij indeelbare ruimten

Ook ín het gebouw wordt duidelijk dat het tijdperk van het nieuwe winkelen in Enschede is aangebroken. De nieuwbouw bestrijkt in totaal 3.400 m2, verdeeld over twee vrij indeelbare bouwlagen met elk een vrije hoogte van 6,5 m. Hierdoor leent het gebouw zich voor uiteenlopende retaildoeleinden en -formules, van één of meerdere gebruikers.

Op bestaande fundering

Aan de Stegge Twello heeft het winkelcomplex gebouwd op precies dezelfde plek als dat van de voormalige Hema-vestiging, bovenop de bestaande fundering. De nieuwe constructie, naar ontwerp van JVZ Raadgevend Ingenieursburo, is uitgevoerd als een lichtgewicht staalskelet met een geïsoleerd staaldak. Haaks op de Kalanderstraat zorgen ongeschoorde spanten voor de stabiliteit. Evenwijdig aan deze straat wordt de constructie in evenwicht gehouden door geschoorde spanten.

Opdrachtgever IEF Berlage houdt het gebouw in portefeuille en verhuurt ’t momenteel aan Douglas, G-Star, Snipes, Superdry en Costes. Deze vijf fashion-retailers beschikken allemaal over een eigen winkelunit.

Projectgegevens

Locatie: Kalanderstraat/De Klomp, Enschede • Oplevering: maart 2017 • Opdracht: IEF Berlage • Architectuur: BFAS • Constructief ontwerp: JVZ Raadgevend Ingenieursburo • Uitvoering: Aan de Stegge Twello • Afbeeldingen: Joop van Reeken, Joost Koek en Hans Nijs, BFAS, Aan de Stegge Twello, Metadecor • Redactie: Arend Dolsma (Bouwen met Staal), mei 2017