Inspiratie voor het bouwen met staal

Nieuws

Schoon en Emissieloos Bouwen bekrachtigd

Om de overgang naar schoon en emissieloos bouwen in Nederland te laten slagen en waar mogelijk te versnellen, hebben zo’n 45 overheden, marktpartijen en branche- en kennisorganisaties afgelopen maandag 30 oktober het convenant ‘Schoon en Emissieloos Bouwen’ (SEB) geratificeerd. Het akkoord is van goedkeurende handtekeningen voorzien door vertegenwoordigers van onder meer de ministeries van Binnenlandse […]

European Steel Design Award 2023 voor BioPartner 5

’t Kon eigenlijk niet uitblijven. In Nederland krijgt het laboratoriumgebouw BioPartner 5 in Oegstgeest al langer de handen op elkaar als lichtend voorbeeld van hergebruik van eerder gebruikte constructiedelen in de projectpraktijk. Zo werd in 2022 de Nationale Duurzaamheidsprijs Staal van Bouwen met Staal binnengehaald. De waardering blijkt nu de landsgrenzen overgestoken. Tijdens de internationale […]

NTA voor beoordelen constructieve veiligheid grote publieke gebouwen gepubliceerd

Het NEN heeft begin deze maand de NTA 8790 ‘Periodieke beoordeling betrouwbaarheid van constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken’ uitgebracht. Aan de hand van deze Nederlands Technische Afspraak kunnen eigenaren van grote publieksgebouwen, zoals sportstadions, stationshallen, theaters en overdekte winkelcentra geregeld en volgens een uniforme methode onderzoek laten uitvoeren naar de constructieve veiligheid van hun vastgoed. […]

Disclaimer

De website is samengesteld en uitgegeven onder verantwoordelijkheid van Bouwen met Staal. Bouwen met Staal streeft ernaar de inhoud van de site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken en te houden. Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht met betrekking tot de juistheid van de gegevens, kan Bouwen met Staal niet garanderen dat mogelijk fouten of onvolkomenheden in de informatie op de website voorkomen.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend, onder welke benaming dan ook. Bouwen met Staal kan niet aansprakelijk worden gehouden, in welke vorm dan ook, voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op de website.

Teksten en/of beelden van deze website zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Het reproduceren, verzenden, distribueren, publiceren of op andere wijze openbaar maken van de teksten en/of beelden is niet toegestaan zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de rechthebbende.