Nieuws

Schoon en Emissieloos Bouwen bekrachtigd

Om de overgang naar schoon en emissieloos bouwen in Nederland te laten slagen en waar mogelijk te versnellen, hebben zo’n 45 overheden, marktpartijen en branche- en kennisorganisaties afgelopen maandag 30 oktober het convenant ‘Schoon en Emissieloos Bouwen’ (SEB) geratificeerd. Het akkoord is van goedkeurende handtekeningen voorzien door vertegenwoordigers van onder meer de ministeries van Binnenlandse […]

European Steel Design Award 2023 voor BioPartner 5

’t Kon eigenlijk niet uitblijven. In Nederland krijgt het laboratoriumgebouw BioPartner 5 in Oegstgeest al langer de handen op elkaar als lichtend voorbeeld van hergebruik van eerder gebruikte constructiedelen in de projectpraktijk. Zo werd in 2022 de Nationale Duurzaamheidsprijs Staal van Bouwen met Staal binnengehaald. De waardering blijkt nu de landsgrenzen overgestoken. Tijdens de internationale […]

NTA voor beoordelen constructieve veiligheid grote publieke gebouwen gepubliceerd

Het NEN heeft begin deze maand de NTA 8790 ‘Periodieke beoordeling betrouwbaarheid van constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken’ uitgebracht. Aan de hand van deze Nederlands Technische Afspraak kunnen eigenaren van grote publieksgebouwen, zoals sportstadions, stationshallen, theaters en overdekte winkelcentra geregeld en volgens een uniforme methode onderzoek laten uitvoeren naar de constructieve veiligheid van hun vastgoed. […]

SC Delfland Delft

De VMBO-afdelingen van het Grotius College en het Christelijk Lyceum Delft hebben hun intrek genomen in een nieuw schoolgebouw in de Spoorzone Delft. De school is een van de eerste gebouwde wapenfeiten bij de inrichting van het goeddeels nog braakliggende gebied rondom het vernieuwde station van Delft.

Binnen de Spoorzone is het gebouw een prominente plek toebedeeld, aan de toekomstige, centrale Ireneboulevard in de wijk ‘Nieuw Delft’. DP6 Architectuurstudio heeft dit gegeven aangewend om een school te ontwerpen die ‘communiceert’ met zijn omgeving. De gevels zijn grotendeels transparant, waardoor voorbijgangers een helder beeld krijgen van de dagelijkse bezigheden van de leerlingen. Viceversa houdt de transparantie de leerlingen in contact met de buitenwereld.

Het restaurant, de winkel en een beautysalon zijn dan ook direct aan de gevels op de begane grond gesitueerd. De begane grond is verder ingevuld met praktijklokalen en de kleedruimten en douches als voorzieningen bij de grote sportzaal die het leeuwendeel van de eerste en tweede verdieping in beslag neemt. Deze zaal leent zich tevens voor gebruik door de lokale basketbal- en badmintonverenigingen. De overige ruimten op de verdiepingen zijn ingericht als leslokalen. De lokalen staan in verbinding met leerpleinen die her en der door het gebouw lopen.

Compact op kleine kavel

De kavel is relatief krap. Daarom is het complete programma vervat in een compact volume van drie bouwlagen met een collectief vloeroppervlakte van 7.750 m2, toegerust op 550 tot 600 leerlingen. Aan de constructieve basis van dit economisch, intensief ruimtegebruik staat de hoofddraagconstructie van slanke stalen kolommen en liggers. Door de gevels van de begane grond in te laten springen en de verdiepingen op slanke kolommen boven het maaiveld te tillen, beschikt de school ondanks de beperkte kavelafmetingen bovendien over een riante buitenruimte. Deze buitenruimte is benut voor het schoolplein, fietsenstallingen, een sportveld en een bijgebouw voor de technische installaties.

Frisse School

Dat het gebouw een beperkt aantal kubieke meters telt, werkt eveneens gunstig uit voor een energiezuinige klimaathuishouding. In de duurzame energievoorziening wordt voorzien middels zonnepanelen op het dak van de sporthal. Een duurzaam warmtesysteem met luchtwarmtepomp regelt de verwarming en koeling van het gebouw. De luchtkwaliteit in het gebouw is geoptimaliseerd door het aantal retourkanalen te beperken. De glasgevels en de daklichten garanderen de daglichttoetreding.

De school is dan ook een zogeheten Frisse School: een schoolgebouw waarbij een gering energiegebruik hand in hand gaat met een gezond binnenmilieu. Immers, als de luchtkwaliteit, temperatuur, (dag)licht en geluid(reductie) in het schoolgebouw in orde zijn, heeft dat een positief effect op het welzijn en functioneren van leerlingen en leerkrachten en zorgt dat voor minder gezondheidsklachten en een lager ziekteverzuim.

Opdrachtgevers voor de scholenbouw zijn de gemeente Delft en de Scholencombinatie Delfland, waarin het Grotius College en het Christelijk Lyceum Delft zijn verenigd. Halverwege 2013 selecteerden zij DP6 architectuurstudio voor het ontwerp. De uitvoering werd in 2015 aanbesteed als Engineering & Construct project, volgens de UAV-GC 2005. Slokker Bouwgroep kreeg de opdracht en werkte het definitief ontwerp in 3D uit tot technisch- en uitvoeringsontwerp. De bouw startte in november 2015 en werd in december 2016 afgerond.

Locatie: Van Bleyswijckstraat / Westlandseweg, Delft • Start bouw: november 2015 • Oplevering: december 2016 • Ingebruikname: maart 2017 • Opdracht: Gemeente Delft en Scholencombinatie Delfland • Architectuur: DP6 architectuurstudio • Advies bouwfysica, installatietechniek, constructies en geotechniek: ABT • E-installaties: Verhoven Elektrotechniek • Overige installaties: Scheer & Foppen Installatietechniek • Hoofduitvoering: Slokker Bouwgroep, vestiging Breda • Interieur: Maas & Hagoort • Afbeeldingen: DP6 Architectuurstudio, Michel Kievits, Slokker Bouwgroep, Maas & Hagoort, Nieuw Delft • Redactie: Arend Dolsma (Bouwen met Staal), juli 2017