Nieuws

Inschrijving Nationale Staalprijs geopend

U wilt kans maken op een Nationale Staalprijs 2024? Het enige dat u daarvoor hoeft te doen, is uw recente staalbouwproject(en) aanmelden voor deelname. Daarna is ’t oordeel aan de vakjury. En misschien bent ú, bij bekendmaking van de uitslag op de Staalbouwdag, wel een van de gelukkige winnaars… . Het inschrijven van projecten kan […]

MKB-maakbedrijven gematigd positief het nieuwe jaar in

Kleinere en middelgrote maakbedrijven in Nederland zijn ingetogen positief over hun actuele en verwachte economische positie, zo blijkt uit de Koninklijke Metaalunie Economische Barometer over het vierde kwartaal 2023. Zowel de binnen- als buitenlandse orderpositie van de bedrijven is gemiddeld genomen stabiel gebleven, het aantal uitstaande vacatures is weer licht gedaald en het leeuwendeel van […]

Inschrijving Neprom-prijs 2024 geopend

Met hun recent afgeronde locatie- en gebiedsontwikkelingsprojecten kunnen projectontwikkelaars, vastgoedbeleggers, gemeenten en andere professionele opdrachtgevers weer een gooi doen naar de Neprom-prijs. Dit jaar staat de tweejaarlijkse prijs open voor projecten die in 2023, 2022 of 2021 zijn afgerond. Aanmelden is mogelijk tot 16 februari a.s. 9 januari 2024 Met de prijs wil de Neprom, […]

SC Delfland Delft

De VMBO-afdelingen van het Grotius College en het Christelijk Lyceum Delft hebben hun intrek genomen in een nieuw schoolgebouw in de Spoorzone Delft. De school is een van de eerste gebouwde wapenfeiten bij de inrichting van het goeddeels nog braakliggende gebied rondom het vernieuwde station van Delft.

Binnen de Spoorzone is het gebouw een prominente plek toebedeeld, aan de toekomstige, centrale Ireneboulevard in de wijk ‘Nieuw Delft’. DP6 Architectuurstudio heeft dit gegeven aangewend om een school te ontwerpen die ‘communiceert’ met zijn omgeving. De gevels zijn grotendeels transparant, waardoor voorbijgangers een helder beeld krijgen van de dagelijkse bezigheden van de leerlingen. Viceversa houdt de transparantie de leerlingen in contact met de buitenwereld.

Het restaurant, de winkel en een beautysalon zijn dan ook direct aan de gevels op de begane grond gesitueerd. De begane grond is verder ingevuld met praktijklokalen en de kleedruimten en douches als voorzieningen bij de grote sportzaal die het leeuwendeel van de eerste en tweede verdieping in beslag neemt. Deze zaal leent zich tevens voor gebruik door de lokale basketbal- en badmintonverenigingen. De overige ruimten op de verdiepingen zijn ingericht als leslokalen. De lokalen staan in verbinding met leerpleinen die her en der door het gebouw lopen.

Compact op kleine kavel

De kavel is relatief krap. Daarom is het complete programma vervat in een compact volume van drie bouwlagen met een collectief vloeroppervlakte van 7.750 m2, toegerust op 550 tot 600 leerlingen. Aan de constructieve basis van dit economisch, intensief ruimtegebruik staat de hoofddraagconstructie van slanke stalen kolommen en liggers. Door de gevels van de begane grond in te laten springen en de verdiepingen op slanke kolommen boven het maaiveld te tillen, beschikt de school ondanks de beperkte kavelafmetingen bovendien over een riante buitenruimte. Deze buitenruimte is benut voor het schoolplein, fietsenstallingen, een sportveld en een bijgebouw voor de technische installaties.

Frisse School

Dat het gebouw een beperkt aantal kubieke meters telt, werkt eveneens gunstig uit voor een energiezuinige klimaathuishouding. In de duurzame energievoorziening wordt voorzien middels zonnepanelen op het dak van de sporthal. Een duurzaam warmtesysteem met luchtwarmtepomp regelt de verwarming en koeling van het gebouw. De luchtkwaliteit in het gebouw is geoptimaliseerd door het aantal retourkanalen te beperken. De glasgevels en de daklichten garanderen de daglichttoetreding.

De school is dan ook een zogeheten Frisse School: een schoolgebouw waarbij een gering energiegebruik hand in hand gaat met een gezond binnenmilieu. Immers, als de luchtkwaliteit, temperatuur, (dag)licht en geluid(reductie) in het schoolgebouw in orde zijn, heeft dat een positief effect op het welzijn en functioneren van leerlingen en leerkrachten en zorgt dat voor minder gezondheidsklachten en een lager ziekteverzuim.

Opdrachtgevers voor de scholenbouw zijn de gemeente Delft en de Scholencombinatie Delfland, waarin het Grotius College en het Christelijk Lyceum Delft zijn verenigd. Halverwege 2013 selecteerden zij DP6 architectuurstudio voor het ontwerp. De uitvoering werd in 2015 aanbesteed als Engineering & Construct project, volgens de UAV-GC 2005. Slokker Bouwgroep kreeg de opdracht en werkte het definitief ontwerp in 3D uit tot technisch- en uitvoeringsontwerp. De bouw startte in november 2015 en werd in december 2016 afgerond.

Locatie: Van Bleyswijckstraat / Westlandseweg, Delft • Start bouw: november 2015 • Oplevering: december 2016 • Ingebruikname: maart 2017 • Opdracht: Gemeente Delft en Scholencombinatie Delfland • Architectuur: DP6 architectuurstudio • Advies bouwfysica, installatietechniek, constructies en geotechniek: ABT • E-installaties: Verhoven Elektrotechniek • Overige installaties: Scheer & Foppen Installatietechniek • Hoofduitvoering: Slokker Bouwgroep, vestiging Breda • Interieur: Maas & Hagoort • Afbeeldingen: DP6 Architectuurstudio, Michel Kievits, Slokker Bouwgroep, Maas & Hagoort, Nieuw Delft • Redactie: Arend Dolsma (Bouwen met Staal), juli 2017