Nieuws

Schoon en Emissieloos Bouwen bekrachtigd

Om de overgang naar schoon en emissieloos bouwen in Nederland te laten slagen en waar mogelijk te versnellen, hebben zo’n 45 overheden, marktpartijen en branche- en kennisorganisaties afgelopen maandag 30 oktober het convenant ‘Schoon en Emissieloos Bouwen’ (SEB) geratificeerd. Het akkoord is van goedkeurende handtekeningen voorzien door vertegenwoordigers van onder meer de ministeries van Binnenlandse […]

European Steel Design Award 2023 voor BioPartner 5

’t Kon eigenlijk niet uitblijven. In Nederland krijgt het laboratoriumgebouw BioPartner 5 in Oegstgeest al langer de handen op elkaar als lichtend voorbeeld van hergebruik van eerder gebruikte constructiedelen in de projectpraktijk. Zo werd in 2022 de Nationale Duurzaamheidsprijs Staal van Bouwen met Staal binnengehaald. De waardering blijkt nu de landsgrenzen overgestoken. Tijdens de internationale […]

NTA voor beoordelen constructieve veiligheid grote publieke gebouwen gepubliceerd

Het NEN heeft begin deze maand de NTA 8790 ‘Periodieke beoordeling betrouwbaarheid van constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken’ uitgebracht. Aan de hand van deze Nederlands Technische Afspraak kunnen eigenaren van grote publieksgebouwen, zoals sportstadions, stationshallen, theaters en overdekte winkelcentra geregeld en volgens een uniforme methode onderzoek laten uitvoeren naar de constructieve veiligheid van hun vastgoed. […]

Lan Handling Technologies Berkel-Enschot

Met een kersvers bedrijfsgebouw in het Brabantse Berkel-Enschot is Lan Handling Technologies klaar voor vandaag én morgen. De nieuwbouw voorziet niet alleen in de behoefte aan meer vierkante meters, het vervult meteen ook andere actuele en nog te verwachten huisvestingswensen van de internationale specialist in ontwerp en assemblage van handling- en verpakkingssystemen voor de agro-, food- en farmasector.

Gezonde, comfortabele werkplekken, een sterke bijdrage aan de bedrijfsefficiency en een duidelijke bevestiging van de corporate identity (transparant, open, nuchter, stoer). Het is allemaal integraal verdisconteerd in interieur en exterieur van het nieuwe pand op industrieterrein Loven Noord.

Het pand is dan ook het ‘product’ van een integraal proces, waarin cepezed vanaf het initiatief tot en met de uitvoering als spin in het web heeft geopereerd. In de programmeringsfase heeft het bureau de opdrachtgever ‘ontzorgd’ via adviezen bij de locatiekeuze en grondaankoop en door de opties van het bestemmingsplan voor de kavel af te stemmen met de gemeente.

Aansluitend hebben de architecten en interieurontwerpers van cepezed als één team het ontwerp verzorgd. Het team heeft daarbij tevens de verschillende adviseurs aangestuurd op het gebied van constructief ontwerp, bouwfysica, brandveiligheid, installatietechniek en bouwkosten.

Voor de uitvoering ging het stokje over naar cepezedbouwteam, dat de verschillende uitvoerende partijen – van de staalbouwer tot de gevelbouwer – heeft gecontracteerd, aangestuurd, begeleid en gecontroleerd. Zonder tussenkomst van de traditionele hoofdaannemer. Het gebouwde resultaat: een ‘state of the art’ bedrijfsgebouw met toekomstwaarde voor de prijs van een ‘gewoon’ bedrijfsgebouw.

Het nieuwe gebouw telt vijf geschakelde beuken, elk ruim 10 m hoog en 18 m diep. De lengten lopen sprongsgewijs op van 24 m voor de kortste beuk tot 88 m voor de langste. Deze inspringingen vloeien voort uit een schuine zijde van de kavel. De kortste beuk, op de kop van het gebouw aan de ontsluitingsweg van het bedrijvenpark, biedt 1.500 m2 kantoorruimte voor de ontwerpers van Lan. De aangrenzende vier – gezamenlijk goed voor 5.000 m2 – zijn de hallen voor assembleurs.

Efficiënt is onmiskenbaar één van de hoofdkarakteristieken van het gebouwde ensemble. Dat zit ‘m alleen al in de strategische ligging van het pand: niet te missen aan de Tilburgse ringweg en daarmee met gemak te bereiken voor medewerkers, klanten, toeleveranciers en distributeurs. Langs de buitenrand van de bedrijfskavel treffen ze direct de parkeerplaatsen en de laad- en losplekken. Het pand zelf heeft een volledig transparante en open opzet die het direct contact tussen de ontwerpers op de kantoorvloeren en de monteurs in de assemblagehallen én de communicatie met de bezoekende klanten faciliteert.

De drielaagse kantoorbeuk is aan twee zijden geheel voorzien van glasgevels en toegerust met open, flexibele vloeren. De beuk is opgedeeld in twee zones. De zuidoostzijde dient als een utilitaire strook. Hier zijn onder meer de spreek- en vergaderruimtes ondergebracht en voorzieningen die geen daglicht nodig hebben, zoals techniekruimten en toiletten. De noordwestzijde bevat de kantoortuinen, slechts gescheiden door transparante wanden en functioneel en visueel gekoppeld via een groot daglichtrijk atrium. Hierdoor ontstaan optimale zichtrelaties tussen alle bedrijfsonderdelen van Lan – ontwerp, assemblage, overleg en representatie.

De functionele verbinding tussen kantoor en hallen wordt bekrachtigd door een facilitaire zone over de gehele diepte van het gebouw met daarin nagenoeg alle gemeenschappelijke voorzieningen (toiletten, lockers, technische ruimten, kleedkamers). De bedrijfskantine is gesitueerd op de begane-grondvloer van de kantoorbeuk. Hier huizen ook de afsluitbare kantoren voor de vertrouwelijke zaakvoering.

De assemblagehallen bezetten de andere vier beuken, elk met een eigen productiestraat en een vrachtwagendock aan de schuine kavelzijde. De verschillen in beuklengten maken het mogelijk om op een doelmatige manier te werken aan orders van verschillende omvang. Ook zijn de hallen voorbereid op eventuele veranderingen van werkprocessen. Mocht het wenselijk zijn om assemblagewerkzaamheden meer op de locaties van klanten uit te voeren, dan zijn de hallen eenvoudig in te zetten voor ander gebruik (bijvoorbeeld opslag) of separaat te verhuren of verkopen.

Het nieuwe LAN-gebouw is onmiskenbaar een corporate building. De identiteit van de gebruiker – sleutelwoorden: nuchter, stoer, hoogwaardig – wordt uitgedragen via de transparante huid van de kantoren en robuuste, maar verfijnd gedetailleerde zwarte damwandprofielplaten in de gevels van de hallen. De goeddeels gesloten omhulling van de hallen wordt onderbroken door horizontale glasstroken. Deze stroken, gecombineerd met de open verbindingen met de kantoren, garanderen de daglichttoetreding tot de assemblageruimten.

Het ‘no nonsense’ zwart van de gevelbeplating is doorgezet in de wandafwerking van de facilitaire zone. De licht getinte vloer- en plafondafwerking zorgen voor het vitale contrast. De huisstijlkleuren van Lan zijn vertegenwoordigd in het witte meubilair en de transparant rode scheidingswandjes tussen de kantoorruimten.

Projectgegevens:

Locatie: Nieuwe Atelierstraat 9, Berkel-Enschot • Omvang: 6.747 m2 bvo, w.v. 1.500 m2 kantoor en 5.000 m2 hal • Opening: september 2019 • Ingebruikname: juli 2019 • Oplevering: mei 2019 • Start project: januari 2017 • Opdracht: Lan Handling Technologies • Architectuur: architectenbureau cepezed • Interieurontwerp: cepezedinterieur • Advies constructies: IMd Raadgevende Ingenieuers • Advies Installatietechniek (e & w): Nelissen Ingenieursbureau • Advies bouwfysica, brandveiligheid en akoestiek: DGMR Bouw • Uitvoeringscoördinatie: cepezedbouwteam • Staalbouw: Hutten Metaal Staalbouw • Betonvloeren: Van Berlo Engineering • Gevel- en dakbouw: Erdo • Glasgevels: iFS Building Systems • Installaties (e & w): Hoppenbrouwers Techniek • Fotografie: cepezed | Lucas van der Wee • Impressies: cepezed en cepezedinterieur • Redactie: Arend Dolsma (Bouwen met Staal), februari 2020