Nieuws

Schoon en Emissieloos Bouwen bekrachtigd

Om de overgang naar schoon en emissieloos bouwen in Nederland te laten slagen en waar mogelijk te versnellen, hebben zo’n 45 overheden, marktpartijen en branche- en kennisorganisaties afgelopen maandag 30 oktober het convenant ‘Schoon en Emissieloos Bouwen’ (SEB) geratificeerd. Het akkoord is van goedkeurende handtekeningen voorzien door vertegenwoordigers van onder meer de ministeries van Binnenlandse […]

European Steel Design Award 2023 voor BioPartner 5

’t Kon eigenlijk niet uitblijven. In Nederland krijgt het laboratoriumgebouw BioPartner 5 in Oegstgeest al langer de handen op elkaar als lichtend voorbeeld van hergebruik van eerder gebruikte constructiedelen in de projectpraktijk. Zo werd in 2022 de Nationale Duurzaamheidsprijs Staal van Bouwen met Staal binnengehaald. De waardering blijkt nu de landsgrenzen overgestoken. Tijdens de internationale […]

NTA voor beoordelen constructieve veiligheid grote publieke gebouwen gepubliceerd

Het NEN heeft begin deze maand de NTA 8790 ‘Periodieke beoordeling betrouwbaarheid van constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken’ uitgebracht. Aan de hand van deze Nederlands Technische Afspraak kunnen eigenaren van grote publieksgebouwen, zoals sportstadions, stationshallen, theaters en overdekte winkelcentra geregeld en volgens een uniforme methode onderzoek laten uitvoeren naar de constructieve veiligheid van hun vastgoed. […]

Kantoorgebouw BSH Hoofddorp

Het kantoorgebouw van BSH Huishoudapparaten biedt zo'n 4.000 m2 hoogwaardige kantoorruimte en 4.000 m2 compleet ingerichte showrooms voor de huishoudelijke apparatuur van Bosch en Siemens. Het gebouw bevindt zich, samen met onder meer de kantoren van FOX Vakanties en FIFPro, op Park 20/20 in Hoofddorp. Dit 95.000 m2 grote park – een initiatief van Delta Development, Volkers Wessels Groep en Reggeborgh Groep – is het eerste full service businesspark van Nederland dat volledig is ontwikkeld, ontworpen en uitgevoerd volgens de filosofie van Cradle-to-Cradle (C2C).

Een van de C2C-grondleggers zelf – architect William McDonough – heeft het masterplan van Park 20/20 opgesteld. Dit plan stoelt op de overtuiging dat een duurzame, inspirerende en comfortabele werkomgeving niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voor medewerkers, bedrijfsvoering en bedrijfsresultaten. Het plan is naar de Hoofddorpse projectpraktijk vertaald door Delta Projectontwikkeling, Copijn Tuin- en landschapsarchitecten, KOW Architecten, bouwfysisch adviseur DGMR en aannemer IBB Kondor.

Al vanaf de eerste projectfase heeft dit team gewerkt volgens de bekende C2C-principes van hergebruik van afval, energie, water en materialen. De gebouwen op het park maken dan ook gebruik van gezamenlijke, duurzame systemen voor afvaltransport en -verwerking, waterzuivering, en energiewinning uit duurzame bronnen zoals warmte- en koudeopslag (WKO) en het opwekken van elektriciteit uit het gas dat ontstaat bij waterzuivering. De beperking van het energiegebruik komt per gebouw voor rekening van geavanceerde klimaatinstallaties, afdoende isolatie en slimme gebouworiëntaties.

Staal = C2C

Bij het criterium 'hergebruik van materialen zonder kwaliteitsverlies' was de keuze van staal voor de draagconstructie van het kantoor een logische, vanwege de vrijwel onbeperkte mogelijkheden van recycling (van de materialen) en hergebruik (van de bouwdelen). Hiervan hoeft 't echter voorlopig niet te komen, want het kantoor is mede dankzij hun ruimtelijke stalen drager voorbereid op een lange economische levensduur. De ruime opties in flexibiliteit en aanpasbaarheid van gebouwindeling, gevels, daken, vloeren en de installatietechniek maakt dat het gebouw eventueel ander gebruik óf andere gebruikers in de toekomst gemakkelijk aankan. De krachtige architectuur met het opvallende atrium, het hoge afwerkingsniveau en de innige relatie met het omringende parklandschap geeft het gebouw sowieso een blijvende waarde mee.

Materiaal- en gewichtsbesparing

Besparen op materiaal en gewicht van de bouwdelen was een belangrijk vertrekpunt bij het ontwerp. Daarom viel de keuze op een staalskelet met Slimline-vloeren. Hierdoor kon ook de fundering lichter worden.

De Slimline-vloer bestaat uit een prefab betonnen onderplaat met deels ingestorte stalen liggers en een flexibele topvloer. In de holle ruimten lopen de leidingen en kabels, zowel tussen de liggers als dóór de sparingen in de liggers. Via luiken in de topvloer is het leidingwerk altijd bereikbaar. Door de leidingenintegratie blijven verlaagde plafonds achterwege en gaan de bruto-verdiepinghoogten omlaag. Per kantoorverdieping is de gevelhoogte zo’n 40 cm kleiner geworden. Hierdoor is bespaard op bevestigingsconstructies en bekledingsmaterialen voor de gevels.

De Slimline-vloeren zijn tevens benut voor betonkernactivering. De lage energienota voor het kantoor komt onder meer voor rekening van PV-cellen in de sheddaken van het atrium, WKO in de bodem, vaste zonwering, aanwezigheidsschakeling op ventilatie en verlichting en daglichtafhankelijke regeling van de armaturen.

Projectgegevens

Opgeleverd: november 2011 • Start bouw: april 2010 • Locatie: Park 20/20, Beukenhorst Zuid, Hoofddorp • Opdracht: Delta Development/Volker Wessels/Reggeborgh • Architectuur: William McDonough, KOW Architecten en N3O • Constructief advies: Van der Vorm Engineering • Uitvoering: IBB Kondor • Staalconstructies: Voortman Staalbouw • Slimline-vloeren: Slimline Buildings • Gevelbouw: Rollecate • Gevelsystemen: Rollecate en Alcoa • Glas: Pilkington • Dakconstructie: Licotec • Foto’s: Thomas Mayer • Meer info: www.park2020.com • Redactie: Arend Dolsma (Bouwen met Staal)