Nieuws

Inschrijving Nationale Staalprijs geopend

U wilt kans maken op een Nationale Staalprijs 2024? Het enige dat u daarvoor hoeft te doen, is uw recente staalbouwproject(en) aanmelden voor deelname. Daarna is ’t oordeel aan de vakjury. En misschien bent ú, bij bekendmaking van de uitslag op de Staalbouwdag, wel een van de gelukkige winnaars… . Het inschrijven van projecten kan […]

MKB-maakbedrijven gematigd positief het nieuwe jaar in

Kleinere en middelgrote maakbedrijven in Nederland zijn ingetogen positief over hun actuele en verwachte economische positie, zo blijkt uit de Koninklijke Metaalunie Economische Barometer over het vierde kwartaal 2023. Zowel de binnen- als buitenlandse orderpositie van de bedrijven is gemiddeld genomen stabiel gebleven, het aantal uitstaande vacatures is weer licht gedaald en het leeuwendeel van […]

Inschrijving Neprom-prijs 2024 geopend

Met hun recent afgeronde locatie- en gebiedsontwikkelingsprojecten kunnen projectontwikkelaars, vastgoedbeleggers, gemeenten en andere professionele opdrachtgevers weer een gooi doen naar de Neprom-prijs. Dit jaar staat de tweejaarlijkse prijs open voor projecten die in 2023, 2022 of 2021 zijn afgerond. Aanmelden is mogelijk tot 16 februari a.s. 9 januari 2024 Met de prijs wil de Neprom, […]

Aeres Hogeschool Almere

‘Growing Green Cities’ luidde het thema van de Floriade Expo 2022. Bij zo’n leidmotief kun je je geen betere entree tot het expo-terrein bedenken dan het weelderig begroeide ontvangstgebouw naar ontwerp van BDG Architecten. Na het vervullen van de tijdelijke receptiefunctie tijdens de wereldtuinbouwtentoonstelling is het gebouw verder gegaan als vestiging Almere van de Aeres Hogeschool. Het groen in en rondom het gebouw helpt mee om het gebouw duurzaam, energieneutraal, gezond, comfortabel en inspirerend te maken.

Aeres Hogeschool Almere heeft sinds april 2022 voor een periode van een half jaar dienst gedaan als ontvangstgebouw voor de 2022-editie van de Floriade Expo. Na sluiting van de tentoonstelling is het 4.000 m2 grote gebouw het domein gebleven van zo’n 80 onderwijsmedewerkers en 900 studenten die hoger onderwijs volgen in ‘Food, Nature & Urban Green’. Hierbij komt het groen aan de gevels en op het dak prima van pas. Het maakt deel uit van het living lab voor onderzoek naar voedselvoorziening en gezond leven in een groene stad. Tegelijkertijd wordt nagegaan of en in hoeverre het vele groen in en om de school een positieve impact heeft op de leerprestaties van de studenten.

In elk geval draagt de begroeiing bij aan gezondheid en welzijn van de gebruikers. Daarvan getuigt het WELL-certificaat Platinum. De alomtegenwoordige vegetatie, in de vorm van bomen, boomstronken, takken, planten en kruiden, werkt mee aan luchtzuivering, vochtbalans en akoestiek en bevordert de biodiversiteit. De nestopties voor vogels, vleermuizen en insecten zijn ruim voorradig.

De hele omhulling van de Aeres Hogeschool – zowel gevels als dak – fungeert als ‘smart skin’. Elk deel van de huid draagt bij aan energiebesparing, energiewinning en welbevinden. Zo is de westgevel ‘bezaaid’ met PV-panelen die niet alleen groene-energie opwekken, maar ook als zonwering opereren. De gevels op het zuiden en oosten, gericht op de bomentuin van de Floriade, zijn bedekt met aanplant die meekleurt met de seizoenen. Het dak ofwel de ‘vijfde gevel’ is voorzien van een hemelwateropslagreservoir met een capaciteit van bijna 60.000 liter en ‘smart flow control’. Met het verzamelde regenwater kunnen warmte en koude worden gebufferd en kan het groen in en aan het gebouw worden geïrrigeerd.

Het dak begint eigenlijk al op de eennabovenste bouwlaag. De hoogste, vijfde bouwlaag ligt iets verschoven ten opzichte van het volume eronder, waardoor boven op de vierde laag aan een zijde ruimte ontstaan voor de daktuin. De tuin loopt via een brede trap door naar het dak van de bovenverdieping. Op dit dak levert een stalen luifel, bedekt met 400 zonnepanelen, een bijdrage in de groene-energievoorziening en voor beschutting tegen de zon.

De draagconstructie van het gebouw is het toonbeeld van rationaliteit en doelmatigheid: een staalskelet van (buis)kolommen en liggers met voorgespannen kanaalplaten rondom twee prefab-betonnen stabiliteitskernen.

Projectgegevens

Locatie: Floriadeterrein, Almere • Omvang: 4.000 m2 • Oplevering: augustus 2021 • Start bouw: 2020 • Opdracht: Stichting Aeres Groep • Architectuur: BDG Architecten • Constructief advies: JVZ Ingenieurs • Circulaire aanbesteding, duurzaamheid, kostenmanagement en onderhoud: HEVO • Installatie-advies: INNAX • Bouwfysisch advies: DGMR • Hoofduitvoering: Aannemingsmaatschappij Hegeman • Staalconstructie: Hofman Staalbouw • Installaties en zonnepanelen: Homij • Groenvoorziening interieur, gevels, buitenruimten: Koninklijke Ginkel Groep • Foto’s: BDG Architecten • Redactie: Arend Dolsma (Bouwen met Staal), mei 2022, rev. dec. 2023.