De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Staalmakers. Staalmakers streeft ernaar de inhoud van de site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken en te houden. Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht met betrekking tot de juistheid van de gegevens, kan Staalmakers niet garanderen dat er mogelijk fouten of onvolkomenheden in de informatie op de website voorkomen.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend, onder welke benaming dan ook. Staalmakers kan niet aansprakelijk worden gehouden, in welke vorm dan ook, voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook van de aangeboden informatie op de website.

Het gebruik van de teksten en/of beelden van de website is slechts toegestaan voor persoonlijk gebruik. Het reproduceren, verzenden, distribueren, publiceren of op andere wijze gebruiken van de teksten en/of beelden is niet toegestaan zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming door de rechthebbende.