websites

brandveiligmetstaal.nl Brand Informatie Systeem
dutchhall.nl Praktische informatie en ontwerptools om tot een energiezuinige hal te komen
duurzaaminstaal.nl Aanzienlijke milieubesparingen in alle fasen van de levensduur
staalsupport.nl Antwoorden op vragen over staal in de bouw
staalconserveren.nl  Digitale steun bij het ontwerpen en beheren van staalconstructies op levensduur

Belangenorganisaties Nederland

Booosting  Stichting Industrieel Bouwen Nederland
BV Betonvereniging
BNA  Bond Nederlandse Architecten
CH Centrum Hout
Constructeursplatform Nederland
Constructeursregister Nederland
DGBC Dutch Green Building Council
FDP Federatie Dunne Plaat
NIL Nederlands Instituut voor Lastechniek
Zinkinfo Benelux voorheen Stichting Doelmatig Verzinken
SFN Staalfederatie Nederland
SNS  Vereniging Samenwerkende Nederlandse Staalbouw
Stumico Studievereniging Microcomputers
VMRG Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche
VNconstructeurs Vereniging van Nederlandse constructeurs
VOM Vereniging Oppervlaktetechnieken van Materialen


Belangenorganisaties Internationaal

ECCS European Convention for Constructional Steelwork
IABSE International Association for Bridge and Structural Engineering
IISI International Iron and Steel Institute
LGSEA Light Gauge Steel Engineers Association

Zusterorganisaties

AISC The American Institute of Steel Construction,Verenigde Staten
Bauforum Stahl Duitsland
SAISC Suider Afrikaanse Instituut van Staal Konstruksie, Zuid Afrika
SBI Stålbyggnadsinstitutet, Zweden
SCI The Steel Construction Institute, Verenigd Koninkrijk
Staalinfocentrum België-Luxemburg
Stahl Online Wirtschafsvereinigung Stahl, Duitsland
SIZ Stahl-Infromation-Zentrum, Duitsland
Stahlbauforum, Duitsland
SZS Schweizerische Zentralstelle für Stahlbau, Zwitserland

Instellingen semi-overheid

M2i Materials innovation institute
SBR Stichting Bouw Research
SEV Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting


vakmedia

Archimat Belgisch portal met bouwproductinformatie en nieuwsbrief
Archined architectuurportal met actualiteitenrubriek en zoekmachine voor ontwerpbureaus
Architectenkeuze biedt opdrachtgevers hulp bij de keuze van een architect, met 2400architectenbureaus
Architectenweb architectuurdatabase met meer dan 2800 architectenbureaus en circa 1000 projecten
Architectenwerk portal met dagelijks nieuws, bouwproductinformatie en zoekmachine op regio
Bouwplannen database met actuele bouwprojecten
Coating-online Samenwerking om coatingtechnieken onder de aandacht te brengen
De Architect vooraanstaand architectuurtijdschrift met mooie website
Cobouw dagblad voor de bouw met informatieve website