'In aanpasbaarheid heeft STAAL meer te bieden.' Menno Rubbens
Menno Rubbens,
Directeur/eigenaar Cepezed Projects

Sinds de oprichting in december 2009 is Menno Rubbens ‘aanvoerder’ van Cepezed Projects. Vanuit het kantoor in de Delftse binnenstad, gedeeld met architectenbureau Cepezed, is deze zes m/v sterke onderneming actief in het risicodragend ontwikkelen van kantoren, bedrijfsgebouwen en woningen, zowel nieuwbouw als renovatie.

Met Cepezed Projects heeft het traditionele begrip van de ‘bouwheer’ een eigentijdse, meeromvattende invulling gekregen. Vanaf de initiatieffase tot en met het overhandigen van de sleutel verzorgt het bedrijf voor haar klanten (ondernemers, overheden en vastgoedbeleggers) de algehele coördinatie van het bouwproject. Programmering, ontwerp en uitvoering worden naadloos op elkaar afgestemd, risico’s geminimaliseerd, en de continuïteit, snelheid en efficiency van het proces voortdurend bewaakt en geborgd. De gebouwde resultaten zijn er naar: van hoge stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit, intrinsiek duurzaam (‘energiezuinigheid is net zo vanzelfsprekend als ‘stabiliteit’) en vooral ook flexibel en daarmee eenvoudig aanpasbaar, op elk gewenst moment tijdens de levensduur en zonder diepgaande investeringen.

Tot de recente referenties van Cepezed Projects behoren het nieuwe bedrijfsgebouw van Applikon Biotechnology en het nieuwe hoofdkantoor van 3M, beide op het Science Park Technopolis Delft. In Oostzaan ontwikkelde Cepezed Projects samen met Piet Boon® een tweetal kantoor- en bedrijfsgebouwen en in de Delftse binnenstad voltrekt zich de transformatie van het voormalig techniekmuseum tot bedrijfsverzamelgebouw Creatief Cluster C2, dat mettertijd ook door Cepezed Projects zelf wordt betrokken.


Delen via

Menno Rubbens

'Na mijn opleiding Bouwkunde aan de TU Delft ben ik in 1993 de architectuurpraktijk ingegaan bij mijn toenmalige afstudeerbegeleider Kas Oosterhuis. Bij Oosterhuis Associates (ONL) heb ik vijf jaar als architect gewerkt, onder meer aan het Zoutwaterpaviljoen Neeltje Jans (Burgh-Haamstede, Zeeland). Hierdoor heb ik al vroeg kennis gemaakt met de mogelijkheden van staal: industriële vervaardiging van maatvaste elementen, in grote series, kleine series of in unieke stukken.

Naast prefab moet een constructie, mede vanwege de aanpasbaarheid, demontabel zijn en eenvoudig van opzet en detaillering. Keep It Simple en de constructie wint aan intelligentie.

Die kennis is verder vergroot bij Cepezed, waar ik de eerste 6 jaar (van 1998 tot 2004) als architect werkzaam ben geweest. In wezen hanteerde Cepezed al geruime tijd een vergelijkbare file-to-factory methodiek als ONL. Alleen legt Cepezed zich toe op een meer pragmatische, orthogonale architectuur.

Wat ik in mijn werk als architect zeker ook heb geleerd, is dat nauw contact met de producenten van de materialen noodzakelijk is om een bouwproject goed op te tuigen. Daarbij hoeft de hoofdaannemer niet altijd de regie te voeren. Voor échte innovaties in de bouw, is ’t het beste als ontwerpers en producenten rechtstreeks samenwerken. De architect brengt van oudsher de partijen bijeen en coördineert het proces. Dat idee is in 2004 de opmaat geweest voor Cepezed Systems en (vanaf eind 2009) Cepezed Projects.

Voor échte innovaties is ‘t het beste als ontwerpers en producenten rechtstreeks samenwerken.

Cepezed Systems is indertijd opgezet om de versnippering van het bouwproces een halt toe te roepen en fungeerde als coördinator van het ontwerp- en bouwproces. Met Cepezed Projects zijn we nog verder ‘teruggegaan’; naar de initiatieffase. Dan heb je de beste perspectieven op continuïteit en kwaliteit.

Als risicodragend ontwikkelaar begeleiden we onze klanten, vanaf het prille begin, bij bijvoorbeeld grondverwerving, financiering en aanvraag bouwvergunning. In de eerste projectfasen hebben we ook zeer intensief contact met de gemeentelijke instellingen (stedenbouw, welstand en bouwtoezicht). Hoe eerder je deze partijen bij je plannen betrekt, des te makkelijker krijg je steun voor een huisvestingsconcept of gebouwontwerp, ook als dat ontwerp gedurende het proces aanpassing behoeft. Je doet immers geen concessies aan het concept en de uitstraling, maar geeft invulling aan de intrinsieke flexibiliteit van het ontwerp.

Met Cepezed Projects gaan we terug naar de initiatieffase. Dan heb je de beste perspectieven op continuïteit en kwaliteit.

De integrale coördinatie van het ontwerp ligt bij Cepezed, waar we veel mee samenwerken, maar zou ook bij een ander architectenbureau kunnen liggen. De uitvoeringscoördinatie ligt soms, bijvoorbeeld in geval van traditioneel aanbesteden, bij een hoofdaannemer. Bij het nieuwe kantoor voor 3M is sprake van een gezamenlijke uitvoeringsverantwoordelijkheid met Cordeel Nederland, op grond van een Design and Build-contract. Met Cordeel vormen we een ontwikkelcombinatie (‘PANOR3MA’). Het ontwerp is weer van Cepezed.

De integrale, voortdurend bewaakte aanpak van ontwerp, engineering, fabricage en bouw maakt dat we onze klanten al in de prilste programmeringsfase maximaal inzicht kunnen geven in wat ze écht krijgen voor hun geld. Die transparantie wordt ook gevraagd, is vanwege de crisis zelfs noodzaak geworden. ‘Faalkosten’ bestaan hierbij niet en hoef je dan ook niet ‘in te calculeren’. Hierdoor voeg je al direct zo’n 10 tot 20% méér waarde toe dan bij traditionele bouw. Mocht tijdens ontwerp of uitvoering een wijziging worden doorgevoerd, dan zijn de eventuele financiële consequenties daarvan ook direct helder, voor ons en voor onze klanten. Maar deze ‘hogere’ vorm van financial engineering slaagt alleen bij een integrale werkwijze.’

We adviseren onze opdrachtgevers vaak ook over bouwmethoden, systemen en materialen. We stellen vrijwel altijd een prefab methode voor, onder meer omdat je dan weersonafhankelijk kunt bouwen. Zelfs als ’t vriest, kun je een staalconstructie nog monteren. Prefabricage (onder geconditioneerde omstandigheden) komt niet alleen de kwaliteit van bouwdelen ten goede, maar ook de werkomstandigheden van het bouwpersoneel: het werk gaat sneller, lichter, veiliger.

Naast geprefabriceerd moet een constructie, mede vanwege de aanpasbaarheid, óók demontabel zijn. Verder zien we altijd toe op een heldere en zo eenvoudig mogelijke opzet en detaillering. Keep It Simple. Juist door zijn eenvoud wint bijvoorbeeld een bouwknoop aan intelligentie.

Lange-termijn flexibiliteit is ook precies wat onze opdrachtgevers willen. Ze delen ons streven naar lange economische levensduur.

Wij ontwikkelen gebouwen die doen wat de gebruikers willen; bij oplevering, over 5 jaar, over 10 jaar, het liefst ook over 100 jaar. Dat vraagt om een optimale intrinsieke flexibiliteit, te beginnen met een flexibele draagstructuur. Daarbij proberen we zoveel mogelijk constructieve en bouwkundige delen weg te laten. Liever een wandje minder dan meer, als dat wandje in de toekomst hoogstwaarschijnlijk een sta-in-de-weg is. Bovendien beperk je zo de kosten, van de bouw maar zeker ook van latere aanpassingen.

Lange-termijn flexibiliteit is ook precies wat onze opdrachtgevers willen. We werken veel voor ondernemers in het mkb en die weten dat ze misschien over 5 of 10 jaar hun gebouw moeten uitbreiden, inkrimpen of herindelen. Ze snappen dat een gebouw dan niet té custom-made moet zijn en delen ons streven naar lange economische levensduur.

Voor deze flexibiliteit vallen natte bouwmethoden goeddeels af: met het uitharden van het beton droogt ook de aanpasbaarheid op. Stalen bouwmethoden hebben – door hun prefab, vaak modulaire karakter – veel meer te bieden op het gebied van aanpasbaarheid. We hebben dat onlangs nog ondervonden bij het ontwerp van het dep-gebouw (delft engineering & production), waarvan de nieuwbouw voor Applikon Biotechnology onderdeel is. Dit gebouwcomplex is meerdere malen ‘op papier verbouwd’ omdat zich steeds weer andere gebruikseisen aandienden. Dat kon allemaal gemakkelijk, dankzij staal.’

(Redactie: Arend Dolsma, Bouwen met Staal).