Uniek
Uniek Uniek Uniek

Uniek

• Staal geeft vrijheid in architectuur. Bij een staalconstructie zijn de meest uiteenlopende hoofdvormen, plattegronden en afwerkingen uitvoerbaar. Het gebouw krijgt precies het karakter en de uitstraling, die de architect voor ogen heeft. Van open en transparant tot gesloten en intiem. Van expliciet tot ingetogen. De stedebouwkundige inpassing kan variëren van logisch onderdeel binnen de context tot aangename verrassing voor de omgeving.

• Tientallen bewerkingstechnieken zijn voorhanden om van een stalen halffabrikaat een specifiek bouwproduct te maken. Zo kun je een staalplaat zetten en kanten, rolbuigen, rolvormen en dieptrekken, knippen, ponsen en snijden en tenslotte lassen, felsen of bouten.

• Je gebouw een eigen gezicht geven. Dat gaat gemakkelijk met staal. Voor gevel - en dakbekleding is een assortiment aan staalsoorten, staalkwaliteiten en bewerkingsopties beschikbaar.

• Extra beschermen tegen weer en wind? Keuze genoeg: beitsen, stralen, thermisch verzinken, het aanbrengen van metallieke deklagen en aluminiseren.

• Staal speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen en trends. Zo brengt de individualisering van de samenleving een diversiteit aan woonvormen en -patronen met zich mee. Met staal maak je ‘persoonlijke’ woningen en appartementen: afgepast op gezinsgrootte en - samenstelling, levensstijl, status en aspiraties. Bovendien kan de ‘woonconsument’ al in de vroegste ontwerpfase meebeslissen over uiterlijk en indeling van zijn toekomstig thuis.

• Staal is van alle tijden. Zo werd binnen de Nederlandse woningbouw in de eerste helft van de vorige eeuw al regelmatig gekozen voor een staalskelet. Argumenten: hoge bouwsnelheid en lage bouwkosten.