Het Paviljoen - Utrecht

Naast Utrecht Centraal presenteert het ruim 3.600 m2 grote retail- en horecagebouw Het Paviljoen zich als een evenwichtskunstenaar, op de rand van het verhoogde Stationsplein Oost en boven de treinsporen 1,2 en 3.

Voeg toe dat op deze locatie het openbaar vervoer van oost naar west Utrecht wordt afgehandeld en het treinverkeer van en naar het drukste station van Nederland te allen tijde doorgang moet vinden en je hebt een bijzonder complexe bouwomgeving. De bouwlocatie zelf is een constructieve plaat die al boven de treinsporen aanwezig is.

Licht en snel in staal en glas

Daarom is Het Paviljoen uitgevoerd met een staalskelet met staalplaat-betonvloeren en eveneens geprefabriceerde glazen gevels. Dankzij het beperkte gewicht kan de draagconstructie haar verticale belasting volledig afdragen op de staalkolommen van de onderliggende treinperrons. Tijdens de bouw konden alle bouwdelen gefaseerd, in vooraf geplande treinvrije periodes worden aangevoerd, ingehesen en gemonteerd. De totale bouwtijd bleef hierdoor beperkt tot 1,5 jaar.

De keuzes voor constructie-opzet, materialen en bouwmethodiek vloeiden echter niet alleen voort uit de gegeven lokale omstandigheden, maar vooral ook uit een heldere architectonische visie op hoe het paviljoen zich programmatisch en esthetisch voegt in de stationsomgeving en aan die omgeving belevings- en gebruikswaarde toevoegt.

Puristisch rustpunt

Binnen een context van grote, expressieve gebaren zoals de OV-terminal met haar golfdak en Stationsplein Oost met haar bollendak op sigaarvormige staalkolommen werkt het transparante doosvormige volume van Het Paviljoen als een rustpunt.

De puristische hoofdvorm heeft geleding en verfijning gekregen door de gevels in speklagen te verdelen. De ritmiek in de verticale stijlen geeft het casco haar dynamiek. Strakke kaders vormen de entrees tot de winkels op de begane grond. De verdieping is het domein van café en restaurants, getooid met terras op het dak met fraai zicht op de OV-terminal, de sporen en Stationsplein Oost waarvan je het bollendak bijna kunt aanraken.

Aan een langszijde ‘hangt’ de verdieping op zo’n 2 m boven de bovenleidingen van de sporen. Een kooi van Faraday is hier aangebracht om de paviljoenbezoeker af te schermen van elektromagnetische straling.

Projectgegevens

Locatie: Stationsplein Oost, Utrecht • Omvang: 3.600 m2 • Opening: oktober 2018 • Oplevering: november 2017 • Start bouw: februari 2016 • Opdracht: Klépierre Vastgoed Ontwikkeling • Architectuur: MoederscheimMoonen Architects • Uitvoering: Boele & van Eesteren • Gevelelementen: Blitta • Foto’s: Bart van Hoek, MoederscheimMoonen, Volker Wessels, Blitta, impressie: Ector Hoogstad Architecten • Redactie: Arend Dolsma (Bouwen met Staal), januari 2020

Delen via