Flexibel
Flexibel Flexibel Flexibel

Flexibel

• Staal geeft antwoord op de groeiende vraag naar gebouwen met een lange economische levensduur: vrij indeelbaar, herindeelbaar en aanpasbaar voor andere gebruiksvormen, andere gebruikers, nieuwe functies.

• Bij bouwen met staal is zelfs nét voor de oplevering, bijvoorbeeld de functionele indeling nog te wijzigen zonder het bouwproces te vertragen en de bouwkosten te verhogen. Zo zijn een extra vide of trappenhuis ook in een laat stadium mogelijk door een of meerdere vloerplaten uit te nemen. Voorwaarde daarbij is natuurlijk wel dat de betreffende vloer geen onderdeel is van de hoofddraagconstructie.

• Een staalconstructie vergemakkelijkt wijzigingen van plattegronden, installaties en gevels, op elk gewenst moment en zónder diepgaande investeringen.

• Bij vergaande verbouwingen en renovaties met staal in één deel van het gebouw, kan het bedrijfsproces in het andere deel ongehinderd doorgaan. De overlast door geluid en stof is minimaal.

• Met staal kun je bijna overal bouwen. Vooral dankzij het lichte gewicht en de handzame afmetingen van de elementen leent staal zich zelfs voor bouwen op zwakke ondergronden of bouwen op kleine, ingesloten locaties.

• Staal leent zich bij uitstek voor optoppen en andere vormen van intensief ruimtegebruik. Met karakteristieken als gering eigen gewicht, maatvastheid, kleinschaligheid, sterkte en stijfheid is staal onder meer inzetbaar voor het overbouwen van bestaande infrastructuur, het invoegen van nieuwe functies in een bestaand gebouw of het invoegen van een nieuw gebouw in een bestaande straatwand.

• Met staal wordt schaarse bouwgrond optimaal benut. Zo is het mogelijk om de parkeerplaatsen op het dak, half verdiept of geheel onder het gebouw te situeren, in plaats van naast het gebouw. Dat kan aanzienlijk schelen in de grondkosten.