DolWin Alpha

Het Duitse deel van de Noordzee is verrijkt met de DolWin Alpha, het grootste offshore-platform voor het omvormen van windenergie. Het platform zet de wisselstroom, geleverd door windmolenparken op de Noordzee, om in gelijkstroom voor transport naar het vaste land (het Duitse Dörpen). Dat vervoer verloopt via een 75 km hoogspannings-gelijkstroomkabel onder de zeespiegel en daarna nog eens 90 km over land. Voor toegang tot het elektriciteitsnet op het land wordt de gelijkstroom weer omgezet in wisselstroom.

In augustus plaatste de Heerema Fabrication Group met behulp van kraanschip de Thialf de omvangrijke installatie op de al eerder geplaatste jacket. De opbouw is zo’n 62x42x42 m en weegt meer dan 9.000 ton. De jacket van 7.000 ton is een geschoorde staalconstructie op zes buiskolommen, op een stramien van 24x26,4 m. Elke kolom staat op een funderingspaal die zo’n 55 m diep in de zeebodem is geheid. Zowel kolommen (ø 2,7 m) als funderingspalen (ø 22,5 m) zijn uitgevoerd in hoge-sterktestaal S355. Het jacket ondersteunt tevens 12 J-buizen (waardoor de elektra-kabel naar binnen is getrokken) en vier caissons die de waterpompen beschermen.

Heerema Fabrication Group kreeg de opdracht tot Engineering, Procurement and Construction (EPC) van hoofdaannemer ABB. Binnen dit contract verzorgde Iv-Oil & Gas het ontwerp van jacket en platformdeck én van de beheers- en controlesystemen. Opdrachtgever van het project was energieproducent Tennet.

De Dolwin Alpha is onderdeel van de zogeheten Dolwin 1-aansluiting en vormt het ‘moederplatform’ voor de Beta. Dit satelliet-platform komt binnenkort op zo’n 30 m afstand van de Alpha te staan, op eigen fundering. Een brug zorgt voor de verbinding tussen moeder en dochter. De Beta wordt – in het kader van een EPC-subcontract – gebouwd door Drydocks World uit Dubai, met het Noorse Aibel AS als ingenieursbureau.