Wereldwijde vraag naar staal (iets) toegenomen

Naar verwachting neemt de vraag naar staal in de wereld dit jaar toe tot 1,735 Mt. Dat is 1,3 procent meer dan in 2018. In 2018 was de groei 2,1 procent. Voor 2020 zal de groei waarschijnlijk uitkomen op 1 procent en de staalvraag zijn opgelopen tot 1,752 Mt. Dat staat in de Short Range Outlook April 2019 van worldsteel, de wereldwijde organisatie voor de staalbranche.

Al Remeithi, voorzitter van het economisch comité van de organisatie, becommentarieert de lichte afname van de groei: ‘We verwachten dat de vraag naar staal in 2019 en 2020 wereldwijd zal blijven groeien, maar de groei zal wel afnemen vanwege de afzwakkende wereldeconomie. Door onzekerheden over de handelsomgeving en onrust op de financiële markten kunnen deze verwachtingen nog lager uitvallen’.

De grootste stijging in de staalvraag voor 2019 voorziet worldsteel in Centraal en Zuid-Amerika, met een stijging van 3,6 procent. In Azië en Oceanië neemt de vraag naar staal naar verwachting met 1,7 procent toe. Voor Canada, Mexico en de VS (Nafta) wordt een stijging van 1,1 procent verwacht.

De vraag in de Europese Unie gaat waarschijnlijk slechts 0,3 procent in de plus. Die beperkte toename is terug te voeren op de verslechterde handelsomgeving, maar ook op de onzekerheid over de Brexit. In 2020, als de handelsspanningen zijn afgenomen, is in Europa een grotere groei te verwachten, aldus worldsteel.