​

Gasfabriek Deventer getransformeerd

Afgelopen maand zijn drie historische gebouwen van de voormalige gasfabriek in Deventer begonnen aan hun tweede leven. Het Metergebouw is nu het onderkomen van bierbrouwer Duvel. Het Apparatengebouw fungeert voortaan als innovatiecentrum voor gevestigde en startende bedrijven. Het Ketelhuis is herbestemd tot bedrijfsverzamelgebouw.

In het transformatieproject, uitgevoerd tussen september 2015 en april 2016, is een sleutelrol toebedeeld aan staal. Aan het oude Metergebouw is een extra bouwdeel in staal toegevoegd. De draagconstructie van deze uitbreiding bestaat uit twee stalen spanten van HEA-profielen met een staalplaat-betonvloer als verdiepingvloer. De langszijden van het staalskelet zijn bekleed met ‘industriële’ weervaststalen platen. De vlakke, 2 mm dikke gevelplaten zitten via eveneens weervaststalen omegaprofielen vast op de houtskeletbouwelementen van de binnengevel.

Van de bestaande bebouwing is zoveel mogelijk behouden gebleven. Zowel de bakstenen muren als de houten kapconstructies en het houten dakbeschot zijn gehandhaafd, schoongemaakt en in het zicht gelaten. Wel zijn enkele bestaande spanten aangepast om nieuwe vloeren en doorgangen mogelijk te maken. Verwijderde spantdelen zijn vervangen door industrieel ogende, onbehandelde staalprofielen. De herindeling van de plattegrond heeft tevens enkele nieuwe puien en kozijnen geïntroduceerd. Deze gevelelementen zijn van glas in stalen koker- en hoekprofielen.

De opdracht voor het transformatieproject is afkomstig van 1618 Vastgoed. Voor het transformatie-ontwerp tekent Architecten_Lab. Van Norel Bouwgroep heeft de bouw verzorgd, met onder meer weervaststalen gevelplaten van Ridder Skins for Buildings. De staalconstructies zijn geleverd door Tasche Staalbouw.