Hotel Tulip Inn - Delft

Als robuust, donker bouwblok, op de koppen onderbroken door transparante uitsparingen, vangt het Delftse Tulip Inn Hotel de aandacht aan de A13. Het vijflaagse hotel heeft 140 kamers, mede bedoeld voor managers, ontwerpers en studenten die in het naburige IKEA Concept Center hun training komen volgen. De bouwopdracht is dan ook van Inter Ikea Systems. Sinds de opening – 1 december 2008 – verzorgt Golden Tulip de exploitatie onder de merknaam Tulip Inn. 

Ook het architectonisch ontwerp is product van Zweeds-Nederlandse samenwerking. Het Zweedse architectenbureau Grip & Co deed de aanzet voor het schetsontwerp, Knevel Architecten de uitwerking. Het resultaat is een ‘stevig’, rechthoekig volume met aan één kopgevel een gebouwhoge uitsparing voor de binnentuin en aan de andere zijkant een uitsparing voor het atrium vanaf de eerste verdieping tot het dak. De kamers en gangen liggen aan de langsgevels. Aan de kopgevels zorgen loopbruggen en trappen voor de verbindingen tussen de slaapverdiepingen en met receptie, lobby, restaurant en vergaderruimten op de begane grond.

Veelzijdig staal

De bouwkundige opzet van het hotel stelde vele randvoorwaarden aan de constructie: geen dragende elementen in de publieke hoteldelen zoals lobby, atrium, gangen en loopbruggen, ononderbroken raamstroken in de gevels, vlakke en strakke scheidingswanden én een geringe verdiepinghoogte. Verschillende constructiesystemen werden bekeken (dragende gevels, dragende betonwanden, units met houten drager). Het beste antwoord: een staalskelet met stalen liggers in dwarsrichting op de gevels. Hierdoor blijven de gangen vrij van kolommen of dragende wanden.

Geringe hoogte, hoge snelheid

De liggers zijn hoedliggers die weinig hoogte vragen. Deze liggers blijven binnen het vloerpakket, waardoor bij 3,4 m bruto verdiepinghoogte voldoende ruimte resteert voor de installaties. De holle ruimte in de hoedligger is gevuld met beton, voor de geluidsisolatie tussen de kamers.

De liggers gaan samen met kanaalplaten, voorzien van druklaag: de meest efficiënte oplossing bij de verkozen rechte en korte overspanningen (3,94 m per kamer) en de gewenste bouwsnelheid (hoog). De vlakke wanden zijn bereikt met slanke stalen kokerkolommen, ononderbroken afgewerkt met een dubbele gipsbeplating.

Economisch brandwerend

Voor Hotel Tulip Inn geldt in principe – vanwege de slaapfunctie en de hoogte van meer dan 13 m – een eis van 120 minuten brandwerendheid (op bezwijken) van de hoofddraagconstructie. Deze eis is met 30 minuten verlaagd, omdat de permanente vuurbelasting aantoonbaar gering is. Om te voldoen aan de resterende 90 minuten zijn de stalen kolommen brandwerend geverfd. Dat viel aanzienlijk goedkoper uit dan het brandwerend bekleden van de wanden. De liggers konden zonder aanvullende brandwerende bescherming.

Projectgegevens

Locatie: Olof Palmestraat, Delft • Opdracht: Inter IKEA Systems Delft • Architectuur: Knevel Architecten Amsterdam i.s.m. Grip & Co Stockholm • Constructief ontwerp: Bartels Ingenieursbureau Utrecht • Uitvoering: Strabag Bouw en Ontwikkeling Vlaardingen • Staalconstructie: Nelissen van Gerwen Oss • Fotografie: Peter Varkevisser • Redactie: Arend Dolsma (Bouwen met Staal)

Delen via