Sustainer

Tijdens de Demo Day Smart City & Living (onderdeel van het Startupbootcamp-programma) in juli 2015 beleefde ie zijn publieke introductie: de Sustainer.

De Sustainer is een zeecontainer, omgebouwd tot woning door het pas gestarte Nederlandse bedrijf Sustainer Homes. Het idee om een zeecontainer een woon- of een andere gebouwfunctie te verlenen, is niet hagelnieuw. Maar zonder twijfel vernieuwend is dat de Sustainer ’t kan stellen zónder stroom-, gas-, water- en rioolaansluiting.

Onafhankelijk

Het huis is voorzien van windmolentjes en zonnepanelen op het dak, warmtepomp, regenwateropvang en -filtratie en een batterij voor de opslag van stroom. De windmolen en zonnepanelen leveren gezamenlijk voldoende energie voor een gangbaar huishouden. De warmtepomp houdt, in combinatie met de hoogwaardige isolatie, het huis warm in de winter en koel in de zomer. In drinkwater wordt voorzien door regenwater op het dak op te vangen en vervolgens te filteren volgens ‘duinwater’-normen. Het afvalwater loopt via de afvoer naar een helofytenfilter, om daarna terug de grond in te stromen.

Met deze uitrusting is de Sustainer niet alleen onafhankelijk van energie- en waterleidingbedrijven, maar ook onafhankelijk van de locatie. Je kunt ‘m in principe overal plaatsen.

Duurzaam

Naast duurzaam in energiegebruik is de Sustainer duurzaam in materiaalgebruik. Uitsluitend hergebruikte of herbruikbare materialen worden ingezet. Zowel de constructie als de afwerking zijn nagenoeg geheel uitgevoerd in staal: herbruikbaar als bouwdeel of in elk geval recyclebaar, inzetbaar bij de fabricage van nieuw staal. Het geringe gewicht van constructie, afbouw en inbouw maakt, naast het ‘handzame formaat’, dat je de containerwoning gemakkelijk en snel kunt transporteren.

Slim

Het allereerste exemplaar van de Sustainer heeft al een eigenaar gevonden in Eneco. Het energiebedrijf gaat, in samenwerking met Sustainer Homes, de Sustainer inzetten voor het testen van de integratie van verschillende duurzame energiesystemen in één woning.

Ook de makers van TOON, de slimme thermostaat, zijn in het partnership betrokken. De komende jaren werken ze aan de ontwikkeling van een integraal digitaal platform dat de gebruiker in staat stelt te interacteren met alle technologie in de Sustainer Home – water, elektriciteit, verwarming en elektriciteitsopslag. Dat gaat de Sustainer Home niet alleen onafhankelijk, duurzaam en mobiel maken, maar ook nog eens slim.

Vrije keus

Sustainer Homes biedt de geïnteresseerde woonconsument de mogelijkheid om een eigen Sustainer samen te stellen. Er is keuze in maatvoering, oplevering met netaansluitingen óf geheel of gedeeltelijk ‘off-grid’. Ook een basisinterieur van bed, tafel en kasten behoort tot de opties.

Om een idee te geven van hoe ’t is om in een Sustainer te wonen, heeft Sustainer Homes haar pilotwoning omgetoverd tot compleet ingerichte modelwoning. Deze 1.0-versie is geformeerd uit containers van 13x2,5x2,5 m, de grootste reguliere zeecontainers. Het totaal bruikbaar vloeroppervlak komt hierbij op 30 m2. Kom maar eens kijken.

Gegevens

Partners Sustainer Homes: Eco-Boards, Eneco, Global Wetlands, Triple Solar, Vodafone • Info: www.sustainerhomes.nl • Foto’s: Sustainer Homes en Eneco • Redactie: Arend Dolsma (Bouwen met Staal), oktober 2015

Delen via