Albus Hotel - Amsterdam

Het Albus Hotel presenteert zich als een typisch klassiek-grootstedelijk pand. Passend bij de straatwand van de Amsterdamse Vijzelstraat zijn de gevels uitgevoerd in baksteen, compleet met spekbanden en smalle verticale ramen en bedekt met een gebold zinken roefdak. Achter en ónder deze traditionele gebouwschil schuilt een compacte hotelaccomodatie in een eigentijdse staalconstructie.

Mission possible

De geschiedenis van het hotel begint eind jaren ’90, als Hilver-Heuvel architect Dik Smeding de schijnbaar onmogelijke opdracht geeft om een volwaardig, driesterren hotel in te passen in een ‘gat’ tussen de bestaande gebouwen. De lege kavel meet amper 2.484 m2 (12 m breed x 23 m diep). Bovendien heeft het gemeentelijk bestemmingsplan de maximale gebouwhoogte gesteld op 25 m, om te voorkomen dat het nieuwe pand boven de belendingen uitkomt.

In 1999, na nog geen halfjaar bouwen, gaat het hotel open: precies 25 m hoog en met bijna 2.400 m2 vloeroppervlakte voor 70 kamers, verdeeld over 9 verdiepingen. Dat allemaal, dankzij de stalen draagconstructie. Het staalskelet bestaat uit slanke kolommen die 4,2 m h.o.h. staan en stalen liggers met kanaalplaatvloeren die steeds in een keer 4,2 m overspannen. Hiermee is het aantal kolommen op de plattegrond tot het minimum beperkt en de vrije indeelbaarheid van de hotelplattegrond maximaal.

Negen verdiepingen binnen 25 m

De negen verdiepingen waren haalbaar binnen 25 m bouwhoogte door de kanaalplaatvloeren aan te brengen op de onderflenzen van de stalen liggers (geïntegreerde liggers). De vloer, inclusief isolatielaag, is slechts 23 cm hoog. Op elke verdieping is de vrije hoogte een royale 4,2 m. 

Een verdieping per week

De keuze voor het staalskelet werd mede ingegeven door de beperkingen van de locatie. De kwetsbare funderingskelder duldde geen hoge belastingen. De bouwplaats bood nauwelijks ruimte voor groot materieel en opslag van bouwmaterialen. Daarbij was het bouwtransport, door een drukke binnenstad, aan restricties gebonden. De Vijzelstraat zelf was tussen 8 uur ‘s-ochtends en 11 uur ‘s-avonds zelfs verboden terrein voor leveranciers aan de bouw.

Staalskeletbouw biedt dan uitkomst: bouwen met lichte en maatvaste elementen. Bovendien is de staalconstructie betrekkelijk eenvoudig gehouden, door uniformiteit in profielen (alle middenkolommen als kokerprofiel en alle gevelkolommen uit HE-profiel) en standaardisatie in aansluitdetails. Het resultaat heet snel en efficiënt bouwen: 1 verdieping per werkweek met weinig transporten, weinig hinder, weinig personeel en 1 bouwkraan.

Projectgegevens

Locatie: Vijzelstraat, Amsterdam • Opdracht: Hilver-Heuvel Amsterdam • Architectuur: Architectenburo Dik Smeding Amsterdam • Constructief ontwerp: J.H. Duyts Adviesbureau voor Bouwconstructies Amsterdam • Uitvoering: Bouwbedrijf Z.A. Overhage Hilversum • Staalconstructie Kampstaal Emmeloord • Staalconstructie: Nelissen van Gerwen Oss • Openingsfoto: Tom de Rooij Vakfotografie • Redactie: Arend Dolsma (Bouwen met Staal)

Delen via