Politieacademie - Apeldoorn

Het gerenoveerde onderwijsgebouw van de Politieacademie in Apeldoorn is een lichtend voorbeeld van hoe nieuwe ingrepen een bestaand gebouw hernieuwde vitaliteit en een grotere ruimtelijk-functionele betekenis kunnen verlenen. Met afgewogen en zorgvuldig uitgevoerde toevoegingen in staal is dit Rijksmonument uit de jaren ’30 van de vorige eeuw opgewaardeerd tot modern opleidingscentrum binnen een ongeschonden oorspronkelijke setting.


Al vanaf de opening in 1935 vervult het gebouw een educatieve functie, eerst als klein seminarie en sinds 1975 als onderkomen van de Politieacademie. Bij de recente renovatie – naar ontwerp van Atelier PRO en Studio Leon Thier – hebben diverse doordachte doorbraken het voorheen besloten en ietwat sobere gebouw open en uitnodigend gemaakt zónder de authentieke architectuur te schaden. De bestaande betonnen portalen, gemetselde wanden en de stalen dakconstructie blijven nagenoeg ongewijzigd in tact.

De typische hoge lokalen en breviergangen zijn nu toegankelijke en levendige plekken voor onderwijs en ondersteunende voorzieningen zoals de congreszaal. De voormalige kapel doet dienst als restaurant. De schietbaan, praktijklokalen voor forensisch onderzoek en keuken en archieven zijn ondergebracht in terughoudend vormgegeven nieuwe gebouwvleugels.

Van binnenplaats tot kloppend hart

Met de renovatie is tevens de lay out van het gebouw verduidelijkt en de routing directer en korter. De hoofdrol in overzichtelijkheid en bereikbaarheid van de gebouwdelen is weggelegd voor het centrale atrium. Deze voormalige binnenplaats werkt nu als ontmoetingsplaats voor de studenten en medewerkers, compleet met entresolvloeren voor studieplekken en daaronder de mediatheek. Rondom het atrium voeren trappen en glazen liften naar de verdiepingen.

Bezienswaardige bogen

De grote bezienswaardigheid is de 25 m lange en 25 m hoge atriumkap van vijf stalen bogen op een onderlinge afstand van 9 m. De stalen boogvorm geeft het gewenste architectonisch eindbeeld en is in twee richtingen zelfstandig stabiel. Hierdoor wordt op de bestaande draagconstructie geen extra horizontale belasting uitgeoefend. De bogen bestaan uit een samengesteld rechthoekig kokerprofiel dat in doorsnede verloopt langs de as van de boog. Hierdoor komen de bogen extra slank over. De dakconstructie – gemaakt van kokerprofielen met IPE 140-gordingen – is aan de zijkanten bekleed met staalplaten en in de top met gesegmenteerd glas.

Met respect voor oud én nieuw

Ook de installatietechniek doet recht aan het Rijksmonument. De originele stalen ramen zijn bewaard gebleven dankzij de combinatie van een overdruksysteem, achterzetramen en geïsoleerde borstweringen. Opslag van warmte en koude vindt plaats in de bodem.

De nieuwe stalen bogen en dakconstructie worden op hun beurt niet ontsierd door brandwerende bekleding. De brandwerendheidseis voor de (hoofd)draagconstructie van het atrium zou volgens Bouwbesluit (2003) minimaal 30 minuten moeten bedragen. Dat maakt brandwerend bekleden van het staal noodzakelijk. Vastgesteld is dat bogen en dak geen (hoofd)draagconstructie vormen (ze dragen uitsluitend het dak) en dan is de 30-minuten eis niet van toepassing. Een bekleding voor 30 minuten brandwerendheid geldt wél voor de staalconstructie en de boogspantendelen die de entresolvloeren in het atrium dragen.

Projectgegevens

Locatie: Arnhemseweg 348, Apeldoorn • Opdracht: Politieacademie, Apeldoorn • Architectuur: Atelier PRO, Den Haag en Studio Leon Thier, Den Haag • Constructief ontwerp: Corsmit Raadgevende Ingenieurs, Rijswijk • Installatie-advies: Deerns, Rijswijk • Brandveiligheidsadvies DGMR, Arnhem • Hoofduitvoering: Dura Vermeer en Draisma • Staalconstructie: Hutten Metaal, Hardenberg • Fotografie: Thea van den Heuvel Fotografie • Redactie: Arend Dolsma (Bouwen met Staal)

Delen via